Trakovice

Trakovice

Pri tomto projekte sme vytvorili dve varianty návrhu, pri ktorých hlavným cieľom bolo spríjemniť malú záhradku oddychovým miestom. Za oddychový prvok sme zvolili hojdačku v podobe vajíčka, ktorá konceptuálne zapadla do priestoru. Do jedného z návrhov sme zakomponovali drevenú terasu, pod ktorou je vsadený pretekajúci potôčik, ktorý svojim šumom prameňa zadováži pocit pobytu v prírode.