Moderná záhrada za vinárskym polom

Winden am See

Moderná záhrada za vinárskym polom

Pri každom projekte sa snažíme brať do úvahy umiestnenie a architektúru domu, preto sme v tomto prípade zvolili rovné línie záhonov a pri výsadbe sme použili najmä trávy a trvalky, ktoré zapadajú do architektonického riešenia domu, aby celkový pohľad na objekt pôsobil jednotne a nerušivo. Za bazénom sme umiestnili dva dáždnikové platany, pod ktorými sme vytvorili miesto pre oddych v podobe hojdačky.