Materská škôlka

Dolný Lopašov

Materská škôlka

Materská škôlka znamená pre nás najmä radosť, hravosť, farebnosť, a preto sme sa snažili tieto tri „ingrediencie“ použiť aj v projekte. Zadanie pani riaditeľky bolo jasné, a to rozmiestnenie detských prvkov v priestore a obohatenie okolia o zeleň a úžitkové kríky. Zeleň sme situovali popri chodníku, aby sme zachovali čo najväčší priestor pre hry detí. Popri plotu sme zase navrhli rad ovocných krov, ktoré potešia svojimi plodmi nejedno dieťa.